Kuo li Chia i Shih fan Hsueh yuan (Guoli Jiayi Shifan Xueyuan) Chiayi County, Taiwan

Kuo li Chia i Shih fan Hsueh yuan:

About

Guoli Jiayi Shifan Xueyuan Quick Facts

State : Taiwan (Taiwan)
County : Chiayi County
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 15:53:59 (6th December 2021)

Geography

Guoli Jiayi Shifan Xueyuan is located at 23°32'30"N 120°25'32"E (23.5415800, 120.4255000).

Kuo li Chia i Shih fan Hsueh yuan map

Guoli Jiayi Shifan Xueyuan, Guoli Jiayi Shihfan Syueyuan, Kuo-li Chia-i Shih-fan Hsueh-yuan, Kuo-li Chia-i Shih-fan Hsüeh-yüan, Min-hsiung Hsiao-chu Cha-i Ta-hsueh, Min-hsiung Hsiao-chü Cha-i Ta-hsüeh, National Chia-i Normal College, guo li jia yi shi fan xue yuan, 國立嘉義師範學院

Local Places in Guoli Jiayi Shifan Xueyuan