Jabal Umm Kurhah , Mecca Region

Jabal Umm Kurhah: Mountain in Saudi Arabia

About

Jabal Umm Kurhah Quick Facts

Country : Saudi Arabia
State : Mecca Region (Saudi Arabia)
Time Zone : Asia/Riyadh
Local time : 10:36:54 (6th December 2021)

Geography

Jabal Umm Kurhah is located at 20°27'28"N 40°47'2"E (20.4578900, 40.7840100).

Jabal Umm Kurhah map

Jabal Umm Kurha, Jabal Umm Kurhah

Local Places in Jabal Umm Kurhah