Jabal ash Shajarah , SA

Jabal ash Shajarah:

About

Jabal ash Shajarah Quick Facts

Time Zone : Asia/Riyadh
Local time : 19:18:57 (18th January 2022)

Geography

Jabal ash Shajarah is located at 17°36'54"N 42°58'14"E (17.6150200, 42.9706100).

Jabal ash Shajarah map

Jabal ash Shahjara, Jabal ash Shajarah